GIODO W UE

Unia Europejska, a Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Poniżej przedstawimy ciekawostki, które dotyczą Unii Europejskiej – jednocześnie dotyczy to polskiego nadzorującego dane osobowe. Nie da się ukryć, iż UE w dużym stopniu ingeruje w państwa członkowskie. Sprawdza należyte wykonywanie zobowiązań w różnych kwestiach. Nie będziemy się zagłębiać czy jest to dobre, czy także nie, każdy oceni to sam. Uważamy, że ochrona danych osobowych stanowi kluczowy element w życiu ówczesnego świata.

Unia Europejska zaostrzy kary za brak ochrony danych osobowych

Każdy pracodawca mały lub duży, prowadzący jednoosobową działalność, a dużą korporację musi znać przepisy o ochronie danych osobowych. Można się dowiedzieć, że Parlament Europejski w znacznym stopniu zaostrzył prawo dotyczące danych osobowych, które określa także kary i grzywny. Ochrona danych osobowych nawet w przypadku prowadzenia małego sklepiku internetowego, który siedzibę ma w mieszkaniu właściciela może narazić w dużym stopniu klientów. Nie trudno się domyślić, iż właśnie takie działalności będą brane „pod lupę”. Niejednokrotnie działalność internetowa wykorzystuje kilkadziesiąt dane kilku tysięcy klientów.

Kara za niestosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w Polsce od 50 do 200 tys. zł 

Stawka za nieodpowiednie przestrzeganie prawa różni się w znacznym stopniu. Jednorazowo nałożona kara może sięgać od 50 tysięcy złotych, a nawet 200 tys. W zależności od postępowania firmy. Organ kontrolny nakazuje firmie dostosowywania się do przepisów o ochronie danych osobowych. Jeżeli, firma nie wykonuje nadal swoich poleceń, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) może wymierzyć jej karę w postaci grzywny. Ciekawostką jest fakt, iż Parlament Europejski pozwoli wymierzyć firmie karę nawet w wysokości 100 milionów euro! Przepisy, które prawdopodobnie wejdą w życie, będą obowiązywać w naszym kraju od 2018 roku, a więc mamy sporo czasu, aby w pełni i należycie zapewnić optymalny poziom ochrony danych osobowych.

Obowiązek zgłaszania incydentów bezpieczeństwa

Z punktu widzenia polskiego prawa nową rzeczą jest obowiązek zgłaszania incydentów bezpieczeństwa. Obecnie występuje tylko w prawie telekomunikacyjnym, lecz to ma się zmienić. Incydent bezpieczeństwa występuje wtedy, gdy dane osobowe zostały zniszczone, skradzione, bądź z niewiadomej przyczyny wyciekły. Przestrzegamy, Ochrona Danych Osobowych jest kluczowym elementem naszego życia! Nie da się uciec od tego, a sprawienie odpowiedniego bezpieczeństwa, zwiększa Twoje bezproblemowe funkcjonowanie. W naszych artykułach dostarczymy wiadomości o: międzynarodowym prawie, dyrektywach, rozporządzeniach.